Ordnings och trivselregler

Vi vill uppmärksamma att vi har uppdaterat våra ordnings- och trivselregler med följande tillägg:

  • Allmänt
    • Dörrmattor i trapphus är inte tillåtna eftersom de hindrar städningen, och vi vill minimera mängden brännbart material.
  • Grannsämja
    • Visa hänsyn åt båda håll! Vissa störningar är en oundviklig del av att bo i ett flerfamiljshus. Till exempel visst ljud från grannarna eller lukt från grillning på sommaren.
  • Balkonger och uteplatser
    • Vid vattning se till att det inte rinner ner till grannen nedanför.

Cykelrensning

För att bli av med övergivna cyklar i cykelrummen kommer vi genomföra en rensning.

Alla cyklar i cykelrummen har blivit uppmärkta med ett band.
Vänligen ta bort banden på era cyklar senast den 18/8.

De cyklar som har bandet kvar kommer tas i förvar och slängas eller avyttras efter 3 månader.
Vi vill också påminna om att cykelrummen är till för cyklar och inget annat.

Information från styrelsen

Avgifter

Avgifterna kommer inte förändras vid årsskiftet och nuvarande rabatt behålls. Styrelsen räknar med ökade kostnader för underhåll och reparationer efter att garantin upphör, men å andra sidan kommer räntekostnaderna sänkas ytterligare nästa år.

Femårsbesiktning

Tack till alla som medverkade på femårsbesiktningen. Kvarstående garantifel kommer åtgärdas i januari-februari.

Felanmälan

I och med att garantin upphör, har rutinerna för felanmälan uppdaterats.

Eget underhåll

Vi vill påminna alla boende att sköta underhållet i lägenheten för att undvika  kostsamma problem. Information finns i bopärmen. Några exempel:
– Rengör köksfläktens filter (kan diskas i maskin).
– Diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare har olika filter som måste rengöras regelbundet.
– Rengör avloppsbrunn i duschen, vattenlås i badrum och kök.
– Smörj gångjärn och lås med låsspray.

Stämma 2018

Den ordinarie föreningsstämman kommer hållas tisdag den 24/4. Har du förslag att behandla så lämna in motioner i god tid.

Slutligen vill vi önska alla boende en God Jul och ett Gott Nytt År!

Styrelsen