Information från styrelsen

OVK genomförd

Tack till alla boende som medverkade till att OVK gick smidigt. Besiktningsmännen kom in i alla lägenheter på första försöket vilket de aldrig varit med om innan! Samtliga lägenheter blev godkända.

Ny låssmed

Vi har en ny låssmed, kontaktuppgifter finns på sidan för Nyckelbeställning.

Dränering

NCC har genomfört grävningar runt garaget för att förbättra dräneringen där.

Nya stadgar

Tack för visat intresse på extra stämman den 13/9! De nya stadgarna antogs för andra gången och har därmed trätt i kraft. Stadgarna finns att ladda ner här och kommer delas ut till alla medlemmar inom kort.

Inbrott!

Det har tyvärr skett ett inbrott i en av våra lägenheter. Inbrottet skedde dagtid genom att dörren till lägenheten bröts upp inifrån trapphuset.

Har du sett något misstänkt kontakta styrelsen och/eller polisen.

Släpp inte in okända personer i trapphusen!

Ordnings och trivselregler

Vi vill uppmärksamma att vi har uppdaterat våra ordnings- och trivselregler med följande tillägg:

  • Allmänt
    • Dörrmattor i trapphus är inte tillåtna eftersom de hindrar städningen, och vi vill minimera mängden brännbart material.
  • Grannsämja
    • Visa hänsyn åt båda håll! Vissa störningar är en oundviklig del av att bo i ett flerfamiljshus. Till exempel visst ljud från grannarna eller lukt från grillning på sommaren.
  • Balkonger och uteplatser
    • Vid vattning se till att det inte rinner ner till grannen nedanför.