HDTV-nyheter

Antalet kanaler i HD-kvalitet i basutbudet har utökats med TV4, TV6, Kanal 11, Eurosport 1, Kunskapskanalen och Barnkanalen/SVT 24.
Vissa av HD-kanalerna lägger sig automatiskt på ordinarie kanalplats medan andra återfinns på kanalplats 4xx.

Nyheter från styrelsen

Här kommer lite information från styrelsen om vad som är på gång i föreningen.

Ny entreprenör

Eftersom vi inte varit nöjda med skötseln av gräs och plantering har vi sagt upp den delen av avtalet med Primär. Ny entreprenör för grönytor och snöröjning kommer bli Ren Miljö som börjar sitt arbete vid årsskiftet.
Primär kommer fortsätta att ansvara för trappstädning och fastighetsservice.

Felanmälan

Vi har uppdaterat informationen på hemsidan gällande felanmälan.
Garantifel på vitvaror eller i bostaden ska anmälas till Bonava (före detta NCC) på telefon 020-282828 eller kundservice@bonava.se. Garantin gäller fram till 2017-12-11.
Fel i fastigheten som inte är garantifel anmäls som tidigare till Primär.

Julbelysning

Julbelysningen på flaggstången slets hårt i vinterns blåsväder. Vi kommer ersätta den med en ny och kraftigare ljusslinga.

Panncentralen Tratten

Göteborgs Energi som äger panncentralens vill riva anläggningen. Styrelsen vill att den bevaras med devisen att ”vi vet vad vi har men inte vad vi får”. Vi har därför ansökt om att panncentralen ska klassas som byggnadsminne.

Laddning av elbil

LaddboxTack till alla som medverkade på vårstädningen den 22/5!

Samtidigt pågick annan verksamhet i garaget, där vi installerade kabel och dosor avsedda för att koppla in laddare till elbilar.

Kontakta styrelsen om du vill veta mer!

Nya bostäder vid Mandolingatan

Kommunen planerar för nya bostäder längs Mandolingatan, mellan Frölunda Torg och Positivgatans hållplats. Planen är just nu ute på samråd vilket innebär att man kan lämna synpunkter på förslaget.

Förslaget finns att beskåda på kommunens hemsida samt i medborgarkontoret på Näverlursgatan 11. Där hålls även ett samrådsmöte måndagen den 30 maj kl 16-18.30.

Mandolingatan

Städdag 22/5

Söndag den 22/5 kl 10.00 samlas vi för att fräscha upp våra gemensamma ytor efter vintern.

Som vanligt blir det fika och grillning när vi är klara. Det kommer även informeras om boulebanan, material och regler för den som är intresserad.

Alla boende är välkomna för att delta eller umgås. Ta chansen att träffa dina grannar och oss i styrelsen!