Laddning av elbil

LaddboxTack till alla som medverkade på vårstädningen den 22/5!

Samtidigt pågick annan verksamhet i garaget, där vi installerade kabel och dosor avsedda för att koppla in laddare till elbilar.

Kontakta styrelsen om du vill veta mer!

Nya bostäder vid Mandolingatan

Kommunen planerar för nya bostäder längs Mandolingatan, mellan Frölunda Torg och Positivgatans hållplats. Planen är just nu ute på samråd vilket innebär att man kan lämna synpunkter på förslaget.

Förslaget finns att beskåda på kommunens hemsida samt i medborgarkontoret på Näverlursgatan 11. Där hålls även ett samrådsmöte måndagen den 30 maj kl 16-18.30.

Mandolingatan

Städdag 22/5

Söndag den 22/5 kl 10.00 samlas vi för att fräscha upp våra gemensamma ytor efter vintern.

Som vanligt blir det fika och grillning när vi är klara. Det kommer även informeras om boulebanan, material och regler för den som är intresserad.

Alla boende är välkomna för att delta eller umgås. Ta chansen att träffa dina grannar och oss i styrelsen!

Förändring av dörröppnare

Tryckknapparna vid ytterdörrarna har programmerats om så att de måste hållas inne ca 5 sekunder innan dörren öppnas.

Anledningen är att dörrarna inte ska stå öppna i onödan med risk att t ex släppa in obehöriga personer. Vi vill också undvika att knapparna går sönder eller lossnar på grund av att man ”slår” på dem i stället för att trycka.