Nyckelbeställning

För att beställa en ny nyckel, nyckelbricka eller garageöppnare fyll i nedanstående formulär.

Vid nyckelbeställning gäller följande:
1. Styrelsen kontrollerar att det är ägaren som gör beställningen.
2. Beställningen skickas av styrelsen till låssmeden.
3. Efter några arbetsdagar finns nyckeln normalt för avhämtning, stäm av med låssmeden via telefon.

Vi använder oss av
Södra Vägens Låsservice AB
Tel 031-83 20 77
Mölndalsvägen 21-23
412 63 GÖTEBORG

Fjärröppnare till garaget kostar 600 kr per styck.

Nyckelbricka till ytterdörren kostar 100 kr per styck. Kostnaden läggs på nästa avisering.

Det är endast lägenhetsägare som kan beställa och hämta ut nycklar.

  Lägenhetsnyckel:
  Husmorsnyckel (förråd, sophus, cykelhus):
  Garagenyckel:
  Fjärrkontroll garage:
  Barnvagnsrum:
  Postfacknyckel:
  Nyckelbricka/tagg: