Nyckelbeställning

För att beställa en ny nyckel eller garageöppnare fyll i nedanstående formulär.

Vid nyckelbeställning gäller följande:
1. Styrelsen kontrollerar att det är ägaren som gör beställningen.
2. Beställningen skickas av styrelsen till låssmeden.
3. Efter några arbetsdagar finns nyckeln normalt för avhämtning, stäm av med låssmeden via telefon.

Vi använder oss av
Södra Vägens Låsservice AB
Tel 031-83 20 77
Mölndalsvägen 21-23
412 63 GÖTEBORG

En ny fjärröppnare till garaget kostar 600:-/styck inkl moms och frakt.

Det är endast lägenhetsägare som kan beställa och hämta ut nycklar.

  Lägenhetsnyckel:
  Husmorsnyckel (förråd, sophus, cykelhus):
  Garagenyckel:
  Fjärrkontroll garage:
  Barnvagnsrum:
  Postfacknyckel: