Nyckelbeställning

För att beställa en ny nyckel, nyckelbricka eller garageöppnare fyll i nedanstående formulär.

Vid nyckelbeställning gäller följande:
1. Styrelsen kontrollerar att det är ägaren som gör beställningen.
2. Beställningen skickas av styrelsen till låssmeden.
3. Efter några arbetsdagar finns nyckeln normalt för avhämtning, stäm av med låssmeden via telefon.

Vi använder oss av
SafeTeam Västra Frölunda
Tel 031-7242380
Agust Barks Gata 2
421 32 Västra Frölunda
Närmaste busshållplats Frölunda Smedja

Fjärröppnare till garaget kostar 600 kr per styck.

Nyckelbricka till ytterdörren kostar 100 kr per styck. Kostnaden läggs på nästa avisering.

Det är endast lägenhetsägare som kan beställa och hämta ut nycklar.

  Lägenhetsnyckel:
  Husmorsnyckel (förråd, sophus, cykelhus):
  Garagenyckel:
  Fjärrkontroll garage:
  Barnvagnsrum:
  Postfacknyckel:
  Nyckelbricka/tagg: