GA-protokoll

Inom GA (gemensamhetsanläggning) förvaltas de anläggningar som vi delar med vår grannförening Brf Transistorn.

Notera att personuppgifter och andra känsliga uppgifter är borttagna i de publicerade protokollen.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014