Historik

2010

 • Föreningen bildas.

2011

 • NCC påbörjar byggnationen.

2012

 • Augusti – De första medlemmarna flyttar in.

2013

 • 31 mars – Föreningen tar över ansvaret för driften från NCC.

2014

 • GA – Häcken mot gång/cykelbanan anläggs.
 • GA – Flaggstången sätts upp.
 • 1 juli – Individuell debitering av varmvatten införs.
 • November – Garantibesiktning efter två år inleds.

2015

 • 1 januari – Avgifterna höjs med 1%.
 • Garantibesiktning efter två år slutförs och alla anmärkningar åtgärdas.
 • GA – Staket mot gång/cykelbanan anläggs.
 • Juni – OVK (obligatorisk ventilationskontroll) genomförs.

2016

 • Maj – Garaget förbereds för laddning av elbilar.

2017

 • 1 januari – GA – Byte av entreprenör för utomhusmiljö till Ren Miljö.
 • 11 december – Garantiperioden går ut.
 • Garantibesiktning efter fem år genomförd.

2018

 • Nya stadgar antogs.
 • OVK genomförd utan anmärkningar.

2019

 • Tavlor sattes upp i entréerna.
 • Dränering runt garaget förbättrad som garantiåtgärd.
 • Kamerabevakning av entréer installerat.