Ordnings- och trivselregler

Styrelsen har utarbetat följande regler för allas trivsel och föreningens bästa. Reglerna gäller alla som befinner sig på föreningens område, såväl medlemmar som gäster.

 1. Allmänt
  • Var aktsam om och vårda föreningens egendom. Kostnader för reparationer och underhåll betalas av alla gemensamt.
  • Större förändringar i bostaden eller utanför den får inte göras utan styrelsens godkännande.
  • Inga ingrepp får göras på fasad, tak eller balkongräcke.
  • Boende får inte ställa ut blommor, dörrmattor eller annat i trapphusen eftersom de hindrar städningen, och vi vill minimera mängden brännbart material. Eventuell utsmyckning sköts av styrelsen!
  • I barnvagnsrum får enbart barnvagnar förvaras, och rollatorer i mån av plats.
 2. Säkerhet
  • Se till att ytterdörr och dörrar till gemensamma utrymmen hålls stängda. Släpp inte in okända personer i fastigheten.
  • Trapphus och korridorer får inte blockeras.
 3. Grannsämja
  • Håll ner ljudnivån efter klockan 22.
  • Informera dina grannar i förväg om planerade störningar, till exempel fest eller renoveringsarbeten.
  • Visa hänsyn åt båda håll! Vissa störningar är en oundviklig del av att bo i ett flerfamiljshus. Till exempel visst ljud från grannarna eller viss lukt från grillning på sommaren.
  • Använd köksfläkten vid matlagning för att undvika att matos sprids till trappuppgången och andra lägenheter. Ställ ett fönster på glänt annars fungerar inte köksfläkten optimalt.
 4. Avfall & avlopp
  • I toaletten får bara kroppens avfall och toalettpapper spolas ned. Allt annat (t ex våtservetter) orsakar dyrbara stopp i vår pumpanläggning.
  • Bara hushållssopor får lämnas i soprummen, inget avfall från annan verksamhet är tillåten.
  • Grovsopor och farligt avfall lämnas på återvinningscentralen.
  • Slå in sopor ordentligt innan de slängs, och pressa ihop förpackningar så de tar mindre plats.
  • Matavfall ska läggas i en komposterbar påse och lämnas i de bruna kärlen.
  • Inga sopor får lämnas på golvet.
 5. Balkonger och uteplatser
  • Vid grillning måste hänsyn till grannar visas. Grilla under lock och tänk på att det finns de som är allergiska eller kan störas av lukten.
   Kol- eller gasolgrill får endast användas i markplan, på balkonger är endast elgrill tillåten. Tändvätska får inte användas. Gasol förvaras enligt gällande regler.
  • Blomlådor och liknande ska placeras innanför balkongräcket. Vid vattning se till att det inte rinner ner till grannen nedanför. Det är inte tillåtet att skaka mattor på balkongen eller att kasta saker över räcket.
  • Växter kring uteplatser ska hållas i gott skick. Boende får inte plantera växter utanför sitt skötselområde.
  • Se även Skötselområde
 6. Gården
  • Parkering är endast tillåten på markerade platser. Gatan runt gården inklusive plattlagda ytor måste vara framkomlig för utryckningsfordon och sophämtning. 
  • Det är tillåtet att stanna framför sin port för i- och urlastning. Om du tvingas lämna bilen mer än en minut, säkerställ att den ej hindrar annan trafik från att passera.
  • Biltvätt på gatan eller inom föreningens område är inte tillåtet.
  • Skyltar eller affischer får inte sättas upp utan styrelsens medgivande.
  • Cyklar ska förvaras i cykelhus eller cykelställ, inte i trapphuset. Använd gärna den övre våningen i cykelhuset om du inte cyklar så ofta.
 7.  Garaget
  • Laddning av bilbatteri är inte tillåtet i garaget.

Om något är oklart kontakta gärna styrelsen!