Ordnings- och trivselregler

Styrelsen har utarbetat följande regler för allas trivsel och föreningens bästa. Reglerna gäller alla som befinner sig på föreningens område, såväl medlemmar som gäster.

 1. Allmänt
  • Var aktsam om och vårda föreningens egendom. Kostnader för reparationer och underhåll betalas av alla gemensamt.
  • Större förändringar i bostaden eller utanför den får inte göras utan styrelsens godkännande.
  • Paraboler eller andra antenner får inte monteras på fasad, tak eller balkongräcke.
  • Dörrmattor i trapphus är inte tillåtna eftersom de hindrar städningen, och vi vill minimera mängden brännbart material.
 2. Säkerhet
  • Se till att dörrar till gemensamma utrymmen hålls stängda. Släpp inte in okända personer i fastigheten.
  • Trapphus och korridorer får inte blockeras.
 3. Grannsämja
  • Håll ner ljudnivån efter klockan 22.
  • Informera dina grannar i förväg om planerade störningar, till exempel fest eller renoveringsarbeten.
  • Visa hänsyn åt båda håll! Vissa störningar är en oundviklig del av att bo i ett flerfamiljshus. Till exempel visst ljud från grannarna eller lukt från grillning på sommaren.
  • Använd köksfläkten vid matlagning för att undvika att matos sprids till trappuppgången och andra lägenheter. Ställ ett fönster på glänt annars fungerar inte köksfläkten optimalt.
 4. Avfall
  • Slå in soporna ordentligt innan de slängs. Matavfall ska sorteras ut och läggas i kompostbehållarna.
  • Förpackningar ska lämnas på en återvinningsstation. Grovavfall och farligt avfall lämnas på återvinningscentralen.
  • Det är inte tillåtet att lägga något utanför sopkärlen.
 5. Balkonger och uteplatser
  • Grillning är tillåtet. På balkonger måste elgrill användas. Tändvätska får inte användas.
  • Blomlådor och liknande ska placeras innanför balkongräcket. Vid vattning se till att det inte rinner ner till grannen nedanför.
  • Växter kring uteplatser ska hållas i gott skick. Medlemmar får inte plantera växter utanför sitt skötselområde.
  • Se även Skötselområde
 6. Gården
  • Parkering är endast tillåten på markerade platser. Gatan runt gården inklusive plattlagda ytor måste vara framkomlig för utryckningsfordon och sophämtning. 
  • Det är tillåtet att stanna framför sin port för i- och urlastning. Om du tvingas lämna bilen mer än en minut, säkerställ att den ej hindrar annan trafik från att passera.
  • Biltvätt på gatan eller inom föreningens område är inte tillåtet.
  • Skyltar eller affischer får inte sättas upp utan styrelsens medgivande.
  • Cyklar ska förvaras i cykelhus eller cykelställ. Använd gärna den övre våningen i cykelhuset om du inte cyklar så ofta.
 7.  Garaget
  • Laddning av bilbatteri är inte tillåtet i garaget.

Om något är oklart kontakta gärna styrelsen!