Avfall & Avlopp

Avlopp

Våra fastigheter är anslutna till en gemensam avloppspump, som pumpar vårt avloppsvatten vidare in i det kommunala avloppsnätet. Saker som inte hör hemma i avloppet kan orsaka stora kostnader för slamsugning och reparationer av pumpstationen.

Exempel på havererad avloppspump:

Vid slamsugning och rengöring har vi hittat saker som skurtrasor, glasspapper, plasthandskar, tamponger, bindor, kondomer m m. Även fett från matlagning är ett problem då det ansamlas i pumpstation, eller på insidan av rören där det kan orsaka stopp i avloppet.

Tänk på att:

  • Bara spola ner det som kroppen lämnar ifrån sig samt toapapper.
  • Inte spola ner hushållspapper, som är gjort för att inte lösas upp.
  • Torka rent disk med mycket fett och lägg pappret i kompostpåsen.

Besök gärna Göteborgs Stads sida för information om hur avloppet hanteras och vad som hör hemma där: goteborg.se

Avfall och Återvinning

I de två soprummen på gården får du lämna matavfall, restavfall, lampor, batterier och mindre elektronikskrot i mån av plats.

I det tredje soprummet närmast Heidhallan kan du lämna förpackningar av papper, plast, glas och metall samt tidningspapper.

På återvinningscentralen kan du lämna farligt avfall, förpackningar, grovavfall, el-avfall, däck, skrot, vitvaror samt kläder och textilier. Du behöver ett ÅVC-kort för att kunna lämna avfall på återvinningscentralen. ÅVC-kortet beställs här och gäller för tolv fria besök per år.