Avfall & Avlopp

Avlopp

Våra fastigheter är anslutna till en gemensam avloppspump, som pumpar vårt avloppsvatten vidare in i det kommunala avloppsnätet. Saker som inte hör hemma i avloppet kan orsaka stora kostnader för slamsugning och reparationer av pumpstationen.

Exempel på havererad avloppspump:

Vid slamsugning och rengöring har vi hittat saker som skurtrasor, glasspapper, plasthandskar, tamponger, bindor, kondomer m m. Även fett från matlagning är ett problem då det ansamlas i pumpstation, eller på insidan av rören där det kan orsaka stopp i avloppet.

Tänk på att:

  • Bara spola ner det som kroppen lämnar ifrån sig samt toapapper.
  • Inte spola ner hushållspapper, som är gjort för att inte lösas upp.
  • Torka rent disk med mycket fett och lägg pappret i kompostpåsen.

Besök gärna Göteborgs Stads sida för information om hur avloppet hanteras och vad som hör hemma där: goteborg.se

Avfall och Återvinning

I soprummen får du lämna matavfall, restavfall, tidningspapper, lampor, batterier och mindre elektronikskrot i mån av plats.

Förpackningar av glas, papper plast och metall lämnar du på någon av de återvinningstationer som finns runt området.
På återvinningscentralen kan du lämna farligt avfall, förpackningar, grovavfall, el-avfall, däck, skrot, vitvaror samt kläder och textilier. Du behöver ett ÅVC-kort för att kunna lämna avfall på återvinningscentralen. ÅVC-kortet beställs här och gäller för tolv fria besök per år.