Andrahandsuthyrning

Om du vill hyra ut din bostadsrätt måste du först få godkännande av styrelsen. Andrahandsuthyrning anses föreligga om hyresgästen självständigt nyttjar lägenheten, oavsett om ersättning utgår. Läs mer här.

Du måste ange skäl för uthyrning i ansökan. Godkännande ges för högst sex månader eller ett år i taget, beroende på skäl.

Giltiga skäl:

 • Arbete på annan ort, till exempel utomlands. Fyra år kan godkännas. Ett år i taget godkänns.
 • Studier på annan ort eller utomlands. Beviljas lika länge som studierna pågår. Ett år i taget godkänns.
 • Uthyrning till närstående. Fyra år kan godkännas. Ett år i taget godkänns.
 • Provboende med sambo. Godkänns som längst ett år med sex månader i taget.
 • Uthyrning på grund av svårigheter att sälja vid en vikande marknad. Godkänns som längst ett år med sex månader i taget.

Skäl för att neka:

 • Uthyrning till person som tidigare stört.
 • Uthyrning av lägenhet som man aldrig bott i.

Uthyrning av kommersiell natur via t ex AirBnB är inte tillåten.

Bostadsrättshavaren ansvarar för att hyresgästen informeras om bostadsrättsföreningens stadgar och ordningsföreskrifter.


Ansökan om tillstånd för uthyrning av bostadsrätt i andra hand

  Bostadsrättshavare
  Andrahandshyresgäst  Hyrestid
  Uthyrning medges för högst sex månader eller ett år i taget