Andrahandsuthyrning

Om du vill hyra ut din bostadsrätt måste du först få godkännande av styrelsen. Tillstånd ges för högst ett år i taget.

Uthyrning av kommersiell natur via t ex AirBnB är inte tillåten.

Bostadsrättshavaren ansvarar för att hyresgästen informeras om bostadsrättsföreningens stadgar och ordningsföreskrifter.

Ansökan om tillstånd för uthyrning av bostadsrätt i andra hand

Bostadsrättshavare
AndrahandshyresgästHyrestid
Uthyrning medges för högst ett år i taget