Staket kring uteplatser

Om du vill bygga staket/skärmar ett kring din uteplats på fram- eller baksidan måste du först inhämta styrelsens godkännande. Ansökan måste innehålla en noggrann beskrivning av utformning och material, helst med ritning.

Huvudregeln är att det ska harmonisera med existerande staket, med Transistorgatan 21 (närmast infarten) som förebild. Skärmar ska vara av typen ”Jabo Classic” och staket mot gården ska bestå av liggande ribbor på insidan av häcken.

Flyttbara skärmar, höga blomsterlådor eller liknande som inte följer riktlinjerna måste vara tillfälliga och får inte ställas upp permanent.

Inglasning av uteplats på bottenplan medges ej eftersom det skulle strida mot detaljplanen enligt yttrande från Stadsbyggnadskontoret.