Information från styrelsen

  • Styrelsen har beslutat att höja avgiften för varmvatten från 14 kr till 17,50 kr per kubikmeter på grund av ökade kostnader och att vi numera måste lägga moms på avgiften. Detta gäller från nästa avisering (som avser andra kvartalet).
  • På förekommen anledning vill vi påminna om att inte släppa in okända i fastigheterna, vare sig med porttelefonen eller när ni själva går in.

Fortsatt trevlig sommar önskar styrelsen!

Ordning i återvinningen

Tyvärr måste vi konstatera att vissa boende inte verkar förstå eller respektera de enkla regler som gäller för soprum och framför allt återvinning.

  • Sortera rätt!
  • Pressa ihop kartonger!
  • Möbler och andra grovsopor får inte lämnas! Återvinningcentralen i Högsbo ligger mindre än 2 km bort.

Styrelsen överväger att installera kameraövervakning om problemen fortsätter.