Reklamväljare

Vi har i dag satt upp vändbara ”reklamväljare” i alla postboxar. För att byta sida är det bara att bända loss plastlocket med en liten skruvmejsel.

Om ni vill ändra eller lägga till namn på postboxen, kontakta gärna styrelsen så ordnar vi det så att vi får ett enhetligt utseende.

Stämma 2017

Årets ordinarie föreningsstämma kommer hållas torsdag den 20 april i Frölunda församlingshem. Kallelse med årsredovisning delas ut 2-4 veckor innan.

På stämman kommer vår ekonom Jenny från Revisorsringen medverka för att gå igenom årsredovisningen. Vi har även bjudit in Mattias från Ren Miljö som sköter vår utemiljö.

Om du har en motion som du vill ta upp på stämman, kom i håg att den måste lämnas in i god tid för att komma med i kallelsen.

HDTV-nyheter

Antalet kanaler i HD-kvalitet i basutbudet har utökats med TV4, TV6, Kanal 11, Eurosport 1, Kunskapskanalen och Barnkanalen/SVT 24.
Vissa av HD-kanalerna lägger sig automatiskt på ordinarie kanalplats medan andra återfinns på kanalplats 4xx.

Nyheter från styrelsen

Här kommer lite information från styrelsen om vad som är på gång i föreningen.

Ny entreprenör

Eftersom vi inte varit nöjda med skötseln av gräs och plantering har vi sagt upp den delen av avtalet med Primär. Ny entreprenör för grönytor och snöröjning kommer bli Ren Miljö som börjar sitt arbete vid årsskiftet.
Primär kommer fortsätta att ansvara för trappstädning och fastighetsservice.

Felanmälan

Vi har uppdaterat informationen på hemsidan gällande felanmälan.
Garantifel på vitvaror eller i bostaden ska anmälas till Bonava (före detta NCC) på telefon 020-282828 eller kundservice@bonava.se. Garantin gäller fram till 2017-12-11.
Fel i fastigheten som inte är garantifel anmäls som tidigare till Primär.

Julbelysning

Julbelysningen på flaggstången slets hårt i vinterns blåsväder. Vi kommer ersätta den med en ny och kraftigare ljusslinga.

Panncentralen Tratten

Göteborgs Energi som äger panncentralens vill riva anläggningen. Styrelsen vill att den bevaras med devisen att ”vi vet vad vi har men inte vad vi får”. Vi har därför ansökt om att panncentralen ska klassas som byggnadsminne.