Information från styrelsen

Stämma 2024

Protokoll från årets ordinarie stämma finns nu på sidan för dokument. Styrelsen tackar alla närvarande för visat intresse!

Telia

Styrelsen har beslutat att förnya avtalet med Telia för bredband, TV och telefoni. I samband med detta kommer hastigheten höjas till 1000 Mbit/s.

Automatisk inkasso

Styrelsen har aktiverat funktionen för automatisk inkasso hos vår ekonomiska förvaltare Nabo. Det innebär att obetalda fakturor skickas till inkasso ca 10 dagar efter första påminnelsen, som i sin tur kommer ca 10 dagar efter förfallodatum.
Om ni av någon behöver anstånd med betalning så måste detta meddelas till styrelsen.

Information från styrelsen

  • Styrelsen har beslutat att höja avgiften för varmvatten från 14 kr till 17,50 kr per kubikmeter på grund av ökade kostnader och att vi numera måste lägga moms på avgiften. Detta gäller från nästa avisering (som avser andra kvartalet).
  • På förekommen anledning vill vi påminna om att inte släppa in okända i fastigheterna, vare sig med porttelefonen eller när ni själva går in.

Fortsatt trevlig sommar önskar styrelsen!