Nya stadgar

Tack för visat intresse på extra stämman den 13/9! De nya stadgarna antogs för andra gången och har därmed trätt i kraft. Stadgarna finns att ladda ner här och kommer delas ut till alla medlemmar inom kort.

Inbrott!

Det har tyvärr skett ett inbrott i en av våra lägenheter. Inbrottet skedde dagtid genom att dörren till lägenheten bröts upp inifrån trapphuset.

Har du sett något misstänkt kontakta styrelsen och/eller polisen.

Släpp inte in okända personer i trapphusen!

Ordnings och trivselregler

Vi vill uppmärksamma att vi har uppdaterat våra ordnings- och trivselregler med följande tillägg:

  • Allmänt
    • Dörrmattor i trapphus är inte tillåtna eftersom de hindrar städningen, och vi vill minimera mängden brännbart material.
  • Grannsämja
    • Visa hänsyn åt båda håll! Vissa störningar är en oundviklig del av att bo i ett flerfamiljshus. Till exempel visst ljud från grannarna eller lukt från grillning på sommaren.
  • Balkonger och uteplatser
    • Vid vattning se till att det inte rinner ner till grannen nedanför.

Cykelrensning

För att bli av med övergivna cyklar i cykelrummen kommer vi genomföra en rensning.

Alla cyklar i cykelrummen har blivit uppmärkta med ett band.
Vänligen ta bort banden på era cyklar senast den 18/8.

De cyklar som har bandet kvar kommer tas i förvar och slängas eller avyttras efter 3 månader.
Vi vill också påminna om att cykelrummen är till för cyklar och inget annat.