Avloppsutställning

Problemen med stopp i avloppspumpen fortsätter trots styrelsens ansträngningar att informera alla boende och gäster.

Varje stopp kostar pengar och besvär.

Vi prövar nu ett nytt grepp, en ”utställning” som visar exempel på saker som inte får spolas ned i toaletten! Tavlan kommer att flyttas mellan trapphusen.

Toaletten är inte en papperskorg!