Vad gör du med matfettet?

Läs gärna denna artikel på Göteborg Direkt!
https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/stadens-fettoffensiv-mot-vaskande-goteborgare/repskz!DzxXvon5uH30XBmi1vRiuA/

– Problemen ger dyra kostnader. Det handlar om många miljoner per år bara för åtgärder kopplat till det kommunala. Sedan finns kostnader för den privata delen av nätet också som vi inte ser, säger Fredrik Torstensson, chef för ledningsnät på kretslopp och vatten.

Fettet kommer bland annat från olja eller varmt smör och margarin som spolas ner och orsakar stopp, översvämning och övergödning i rören.

– Ytterligare en kostnad är att rören på sikt måste bytas mycket tidigare. I dag räknar vi med att nya rör ska klara minst 100 år. Den livslängden kan halveras av frätskador från fett, säger Fredrik Torstensson.

Fördjupad översiktsplan

Just nu pågår arbetet med att ta fram en översiktsplan för stadens utveckling. Där ingår en fördjupad översiktsplan för Högsbo-Frölunda vilket kommer ha stor påverkan på oss som bor i området. Läs mer här!

Planerna är ute på samråd vilket innebär att alla som vill får lämna synpunkter. Vill du till exempel att panncentralen Tratten ska bevaras? Lämna dina synpunkter här!

Vad gäller Tratten så vill Göteborg Energi riva anläggningen och i så fall kommer det troligen bli en skola eller bostäder i stället. Facebook-gruppen Bevara Tratten arbetar för att den prisbelönta byggnaden ska bevaras.

Elbilsplats

Funderar du på att skaffa elbil eller laddhybrid? Nu finns möjlighet att överta en p-plats utrustad med laddare i vårt garage. Utöver vanliga garagehyran kostar platsen 100 kr/mån för hyra av laddaren plus självkostnadspris för elförbrukning.

Detta gäller i första hand de som redan har plats i garaget då det blir fråga om ett byte. Hör av dig till styrelsen om du är intresserad.