Information från styrelsen

  • Styrelsen har beslutat att höja avgiften för varmvatten från 14 kr till 17,50 kr per kubikmeter på grund av ökade kostnader och att vi numera måste lägga moms på avgiften. Detta gäller från nästa avisering (som avser andra kvartalet).
  • På förekommen anledning vill vi påminna om att inte släppa in okända i fastigheterna, vare sig med porttelefonen eller när ni själva går in.

Fortsatt trevlig sommar önskar styrelsen!