Vanliga frågor

Se även Information till nya medlemmar och Att tänka på vid avflyttning.

Ändringar i lägenhet

 • Vilka åtgärder kräver styrelsens godkännande?
  Alla åtgärder som innebär ingrepp i fastigheten eller förändring av dess utseende kräver styrelsens godkännande. Detta innefattar
  Inglasning av balkong
  Staket kring uteplatser
  – Ingrepp i bärande konstruktion eller yttervägg
  – Ändring av befintliga installationer för värme, vatten eller avlopp
  – Annan väsentlig förändring av lägenheten

Ekonomi och försäkring

 • Kan jag få avgiftsavierna digitalt?
  Logga in på Nabo med Bank-ID för att ange hur du vill betala dina avgifter och hyror. Där kan du även lägga till kontaktinformation, se uppgifter om din bostadsrätt och de senaste avierna.
 • Vad gäller för hemförsäkring?
  Du ska ha en vanlig hemförsäkring. Bostadsrättstillägg behövs inte då det ingår i föreningens försäkring.

Föreningsstämma

 • Hur lämnar jag en motion till föreningsstämman?
  Ärenden som ska behandlas på föreningsstämman måste lämnas in senast den 31/3 för att kunna behandlas på styrelsemöte innan stämman.
  För att ett ärende ska betraktas som en motion bör det innehålla ett förslag till åtgärd.
  Du kan lämna en motion via mail eller till någon i styrelsen.

Innemiljö

 • Hur fungerar uppvärmningen?
  Våra fastigheter har två system för uppvärmning:
  – Tempererad till- och frånluft med värmeväxlare (FTX).
  – Lågtempererade radiatorer.
  Dessa system är justerade för optimal ekonomi och komfort.
 • Varför är det så kallt/varmt?
  Styrelsen arbetar fortlöpande med att övervaka och optimera husens reglersystem. Målet är en innetemperatur på ca 22 grader, men variationer över tid och mellan lägenheter är svåra att undvika på grund av de många faktorer som påverkar.
  Tänk på att även luftfuktigheten påverkar den upplevda temperaturen, då torr luft upplevs som kallare än fuktig luft.
 • Varför är elementen kalla?
  Framledningen till elementen regleras baserat på utetemperaturen och det är främst under vinterhalvåret som systemet är aktivt.

Utemiljö

 • Vad betyder lampan som blinkar rött på sophuset?
  Lampan blinkar när vår pumpstation för avlopp behöver rensas eller servas. Normalt är detta inget akut så det kan dröja några dagar innan det åtgärdas.

Parkering

 • Parkering är bara tillåten på markerade platser!
 • Hur anmäler jag en felparkerad bil?
  Ring Controlla på 031-23 00 00.
 • Hur gör jag för att hyra en parkeringsplats?
  Parkeringarna tilldelas efter en kö som är gemensam med Brf Transistorn. Kontakta styrelsen för att ställa dig i kön, ange om du vill ha plats i garage eller utomhus.
 • Vad kostar en parkeringsplats?
  Hyran är 550 kr/mån för garageplats och 265 kr/mån för plats ute.
 • Kan jag hyra mer än en parkeringsplats?
  Ja om det finns ledig plats, men den kan bli uppsagd med kort varsel till förmån för någon som saknar parkering.
 • Finns det möjlighet att ladda elbil?
  Ja! Läs om laddning av elbil/laddhybrid här.
  Vid södra sidan av Marconihallen finns även parkeringsplatser med laddare i Göteborgs Energis regi.

Förråd

 • Finns det extra förråd att hyra?
  Föreningen har ett fåtal utrymmen som hyrs ut till medlemmarna. Kontakta styrelsen om du är intresserad.

Avfall och återvinning

 • Vad får jag slänga i soprummen?
  I de två sophusen på gården får du bara lämna matavfall och restavfall, lampor, småbatterier och småelektronik.
  I återvinningshuset närmast Heidhallen kan du lämna förpackningar av papper, plast, glas och metall samt tidningar.
 • Var slänger jag övrigt avfall?
  På återvinningscentralen kan du lämna farligt avfall, förpackningar, grovavfall, el-avfall, däck, skrot, vitvaror samt kläder och textilier. Du behöver ett ÅVC-kort för att kunna lämna avfall på återvinningscentralen. ÅVC-kortet hämtas ut på återvinningscentralen och gäller för sex fria besök per år.

Varmvatten

 • Hur debiteras varmvattnet?
  Varmvattnet debiteras kvartalsvis i efterskott. Det innebär t ex att förbrukningen för juli-september kommer på avin för januari månad. Kostnaden är för närvarande 14 kr/m³ plus moms.
 • Hur får jag reda på min varmvattenförbrukning?
  Du kan läsa av förbrukningen själv på mätaren som sitter bakom en dörr i trapphuset.
 • Vad händer vid ägarbyte?
  Vi tar ingen hänsyn till ägarbyte på fakturan. Styrelsen kan hjälpa er att beräkna upplupen kostnad vid överlåtelsen.

Övrigt

 • Vad gäller för garantier?
  NCC/Bonavas garantiåtagande gällde fram till 2017-12-11 och är alltså avslutat. Reparationer av vitvaror och annan utrustning (förutom radiatorer) i lägenheten är därmed bostadsrättshavarens ansvar.
 • Hur beställer jag nycklar till lägenheten?
  Fyll i formuläret här på hemsidan.
 • Hur ändra eller lägga till namn i porttelefon, trapphus och på brevlådan?
  Kontakta styrelsen, helst via mail till info@brfradiovagen.se! Om vi inte får annan information så är det namnen på överlåtelsen som gäller.
  Undvik att sätta upp egna namnlappar så behåller vi ett enhetligt utseende.
 • Vad ska jag tänka på vid försäljning?
  Se Att tänka på vid avflyttning.