Kamerabevakning

På föreningens ordinarie stämma 2019-04-29 godkändes styrelsens förslag att verka för kameraövervakning i entréerna. Bakgrunden till förslaget var att vi det senaste året har haft upprepade inbrottsförsök i förrådsrum och teknikrum, samt ett fullbordat inbrott i en lägenhet.

2019-07-02 inleddes utvärdering av ett kamerasystem i entrén på Transistorgatan 17. Sedan november 2019 är systemet i drift i alla entréer.

Kamerabevakningen sker i enlighet med den nya kamerabevakningslagen.

Policy för kamerabevakning av entréer

  1. Syftet med kamerorna är att förebygga och beivra brott genom att övervaka bostadshusens entréer.
  2. Kamerorna spelar in rörelser i gemensamt utrymme i entrén. Ljud spelas inte in.
  3. Inspelat material lagras i 30 dagar och raderas därefter automatiskt.
  4. Inspelat material förvaras i låsta rum och skyddas av lösenord. Systemet är inte kopplat till Internet.
  5. Två av styrelsens medlemmar (ordförande och IT-ansvarig) har tillgång till systemets lösenord.
  6. Styrelsens medlemmar får enbart titta på inspelat material i syfte att utföra funktionskontroll eller vid misstanke om brott.
  7. Styrelsen får enbart lämna ut inspelat material till rättsvårdande myndigheter (polis, åklagare) på dessas begäran.