Regler för skötselområde

Regler för skötselområde tillhörande bostadsrättslägenhet på bottenvåning

SKÖTSEL

Skötselområdet sköts av bostadsrättsinnehavaren. Det innefattar häcken och alla planteringar där innanför.
Häckar ska klippas och rensas. Häck mot innergården ska hålla en höjd av 120 cm. Häck på baksidan får vara max 2 m hög.
De häckar som klipps av föreningens entreprenör klipps till en höjd av 120 cm mot innergården och 170 cm på baksidan (mot Marconigatan).
Staket och altaner inom skötselområdet underhålls av innehavaren.

ÄNDRINGAR

All mark tillhör föreningen så alla ändringar måste ha styrelsens godkännande. Man får dock plantera blommor och mindre buskar utan tillstånd.
Ansökan till styrelsen ska göras skriftligt. Säkerställ att skriftligt beslut är fattat innan arbete påbörjas. Inga muntliga beslut kommer att ges.
Staket ska utformas och placeras enligt de riktlinjer som satts upp av styrelsen. Se hemsida eller fråga styrelsen för detaljer.
Tillstånd ges inte för trädplantering, markiser eller paraboler.
Se även Staket kring uteplatser och Inglasning av balkong/uteplats.

Medlemmar får inte plantera växter utanför sitt skötselområde. Kontakta styrelsen om du har förslag på växter eller dekorationer.