Styrelsemedlemmar

Styrelsen 2020-2021

Palle Lindkvist Ordförande
Johannes Weiman Sekreterare
Rigo Andersson Ledamot
Monika Casut Ledamot
Susanne Frisk Ledamot
Gunilla Jarlstedt Suppleant
Cosima Ottosson Suppleant

Övriga funktioner

Inger Forsell, Josef Muratson Valberedning
Revisorsringen AB Ekonomisk förvaltning
Ulf Andrésen, Revisionstjänst Falkenberg AB Revisor