Vad gör du med matfettet?

Läs gärna denna artikel på Göteborg Direkt!
https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/stadens-fettoffensiv-mot-vaskande-goteborgare/repskz!DzxXvon5uH30XBmi1vRiuA/

– Problemen ger dyra kostnader. Det handlar om många miljoner per år bara för åtgärder kopplat till det kommunala. Sedan finns kostnader för den privata delen av nätet också som vi inte ser, säger Fredrik Torstensson, chef för ledningsnät på kretslopp och vatten.

Fettet kommer bland annat från olja eller varmt smör och margarin som spolas ner och orsakar stopp, översvämning och övergödning i rören.

– Ytterligare en kostnad är att rören på sikt måste bytas mycket tidigare. I dag räknar vi med att nya rör ska klara minst 100 år. Den livslängden kan halveras av frätskador från fett, säger Fredrik Torstensson.