Avloppsutställning

Problemen med stopp i avloppspumpen fortsätter trots styrelsens ansträngningar att informera alla boende och gäster.

Varje stopp kostar pengar och besvär.

Vi prövar nu ett nytt grepp, en ”utställning” som visar exempel på saker som inte får spolas ned i toaletten! Tavlan kommer att flyttas mellan trapphusen.

Toaletten är inte en papperskorg!

Grannsamverkan i Corona-tider

I dessa tider är det viktigt att vi alla hjälps åt för att skapa trygghet för våra boende.

Vi har många äldre i vår förening som kanske drar sig för att gå till affären eller apoteket.

Om du behöver hjälp med att handla mat eller medicin, tveka inte att fråga en granne eller kontakta styrelsen.

Om du vill erbjuda hjälp, meddela styrelsen så förmedlar vi kontakten.

Stämma 2020

Årets ordinarie föreningsstämma kommer hållas tisdag den 5/5 *. Om du har ett förslag som du vill ska behandlas på stämman så lämna in din motion i god tid.

Är du intresserad av att delta i styrelsearbetet? Hör i så fall av dig till valberedningen!

* Stämman kan komma att senareläggas p g a corona-utbrottet.