Avgifter

På grund av ett misstag hos Nabo så har avierna för januari månad fått fel
avgift där rabatten på 10 % uteblivit.

Ni ombeds betala hela beloppet. Felet kommer att justeras på nästa avisering
där det blir dubbel rabatt.