Utökad återvinning

Nu har vi inrättat återvinning i före detta cykelhuset närmast Heidhallen. Där kan ni lämna förpackningar av papper, plast, glas och metall.
Vi hoppas att detta bidrar till att underlätta källsortering och minska mängden restavfall i de andra soprummen. Det tjänar både miljön och föreningen på!

Källsortering - Återvinning Stockholm