Stämma 2020

Årets ordinarie föreningsstämma kommer hållas tisdag den 5/5 *. Om du har ett förslag som du vill ska behandlas på stämman så lämna in din motion i god tid.

Är du intresserad av att delta i styrelsearbetet? Hör i så fall av dig till valberedningen!

* Stämman kan komma att senareläggas p g a corona-utbrottet.