Information från styrelsen

Avgifter

Avgifterna kommer inte förändras vid årsskiftet och nuvarande rabatt behålls. Styrelsen räknar med ökade kostnader för underhåll och reparationer efter att garantin upphör, men å andra sidan kommer räntekostnaderna sänkas ytterligare nästa år.

Femårsbesiktning

Tack till alla som medverkade på femårsbesiktningen. Kvarstående garantifel kommer åtgärdas i januari-februari.

Felanmälan

I och med att garantin upphör, har rutinerna för felanmälan uppdaterats.

Eget underhåll

Vi vill påminna alla boende att sköta underhållet i lägenheten för att undvika  kostsamma problem. Information finns i bopärmen. Några exempel:
– Rengör köksfläktens filter (kan diskas i maskin).
– Diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare har olika filter som måste rengöras regelbundet.
– Rengör avloppsbrunn i duschen, vattenlås i badrum och kök.
– Smörj gångjärn och lås med låsspray.

Stämma 2018

Den ordinarie föreningsstämman kommer hållas tisdag den 24/4. Har du förslag att behandla så lämna in motioner i god tid.

Slutligen vill vi önska alla boende en God Jul och ett Gott Nytt År!

Styrelsen