Stämma 2017

Årets ordinarie föreningsstämma kommer hållas torsdag den 20 april i Frölunda församlingshem. Kallelse med årsredovisning delas ut 2-4 veckor innan.

På stämman kommer vår ekonom Jenny från Revisorsringen medverka för att gå igenom årsredovisningen. Vi har även bjudit in Mattias från Ren Miljö som sköter vår utemiljö.

Om du har en motion som du vill ta upp på stämman, kom i håg att den måste lämnas in i god tid för att komma med i kallelsen.