Kamerabevakning

På föreningens ordinarie stämma 2019-04-29 godkändes styrelsens förslag att verka för kameraövervakning i entréerna. Bakgrunden till förslaget var att vi det senaste året har haft upprepade inbrottsförsök i förrådsrum och teknikrum, samt ett fullbordat inbrott i en lägenhet.

Sedan 2019-07-02 pågår utvärdering av ett kamerasystem i entrén på Transistorgatan 17.

Kamerabevakningen sker i enlighet med den nya kamerabevakningslagen.

  • Syftet med kamerorna är att förebygga inbrott genom att övervaka entrén.
  • Inspelat material raderas automatiskt efter maximalt 30 dagar.
  • Enbart två av styrelsens medlemmar (ordförande och IT-ansvarig) har tillgång till systemet.
  • Inspelat material lämnas enbart ut till polisen på deras begäran.

Kamerabevakningslagen