Fördjupad översiktsplan

Just nu pågår arbetet med att ta fram en översiktsplan för stadens utveckling. Där ingår en fördjupad översiktsplan för Högsbo-Frölunda vilket kommer ha stor påverkan på oss som bor i området. Läs mer här!

Planerna är ute på samråd vilket innebär att alla som vill får lämna synpunkter. Vill du till exempel att panncentralen Tratten ska bevaras? Lämna dina synpunkter här!

Vad gäller Tratten så vill Göteborg Energi riva anläggningen och i så fall kommer det troligen bli en skola eller bostäder i stället. Facebook-gruppen Bevara Tratten arbetar för att den prisbelönta byggnaden ska bevaras.