Information från styrelsen

OVK genomförd

Tack till alla boende som medverkade till att OVK gick smidigt. Besiktningsmännen kom in i alla lägenheter på första försöket vilket de aldrig varit med om innan! Samtliga lägenheter blev godkända.

Ny låssmed

Vi har en ny låssmed, kontaktuppgifter finns på sidan för Nyckelbeställning.

Dränering

NCC har genomfört grävningar runt garaget för att förbättra dräneringen där.