Ordnings och trivselregler

Vi vill uppmärksamma att vi har uppdaterat våra ordnings- och trivselregler med följande tillägg:

  • Allmänt
    • Dörrmattor i trapphus är inte tillåtna eftersom de hindrar städningen, och vi vill minimera mängden brännbart material.
  • Grannsämja
    • Visa hänsyn åt båda håll! Vissa störningar är en oundviklig del av att bo i ett flerfamiljshus. Till exempel visst ljud från grannarna eller lukt från grillning på sommaren.
  • Balkonger och uteplatser
    • Vid vattning se till att det inte rinner ner till grannen nedanför.