Stämman genomförd

Tack för visat intresse alla som kom på årets föreningsstämma! Protokollet finns nu under Dokument.

Styrelsen välkomnar Cosima Ottosson som är ny suppleant och Josef Muratson som förstärker valberedningen.