Nyheter från styrelsen

Här kommer lite information från styrelsen om vad som är på gång i föreningen.

Ny entreprenör

Eftersom vi inte varit nöjda med skötseln av gräs och plantering har vi sagt upp den delen av avtalet med Primär. Ny entreprenör för grönytor och snöröjning kommer bli Ren Miljö som börjar sitt arbete vid årsskiftet.
Primär kommer fortsätta att ansvara för trappstädning och fastighetsservice.

Felanmälan

Vi har uppdaterat informationen på hemsidan gällande felanmälan.
Garantifel på vitvaror eller i bostaden ska anmälas till Bonava (före detta NCC) på telefon 020-282828 eller kundservice@bonava.se. Garantin gäller fram till 2017-12-11.
Fel i fastigheten som inte är garantifel anmäls som tidigare till Primär.

Julbelysning

Julbelysningen på flaggstången slets hårt i vinterns blåsväder. Vi kommer ersätta den med en ny och kraftigare ljusslinga.

Panncentralen Tratten

Göteborgs Energi som äger panncentralens vill riva anläggningen. Styrelsen vill att den bevaras med devisen att ”vi vet vad vi har men inte vad vi får”. Vi har därför ansökt om att panncentralen ska klassas som byggnadsminne.